1. Zarezervujte si vybraný hrad a požadované datum prostřednictvím rezervačního formuláře. Přijetí rezervace Vám potvrdíme e-mailem s informacemi k uhrazení zálohy. Po uhrazení zálohy na náš účet Vám bude termín závazně potvrzen. 
  2. Pokud máte zájem zapůjčit si více než jeden hrad, napište to do poznámky v rezervačním formuláři nebo nás kontaktujte telefonem či e-mailem.
  3. Pro použití atrakce je potřeba připravit rovný travnatý prostor přiměřené velikosti (dle rozměrů zvoleného hradu) a zbavit ho kamenů a jiných ostrých předmětů. Z bezpečnostních důvodů není možné hrad provozovat na tvrdém podkladu – beton, asfalt, dlažba apod. Dále je třeba zajistit připojení do elektrické sítě. Pro případný provoz s vodou se používá běžná zahradní hadice s rychlospojkou.
  4. V daný den dorazíme na Vámi určenou adresu cca 10-15 minut před dohodnutým začátkem a atrakci připravíme k provozu. 
  5. Při převzetí atrakce uhradíte zbývající částku za pronájem – prosíme, připravte si přesnou částku v hotovosti.
  6. Po skončení dohodnuté doby pronájmu atrakci sbalíme a odvezeme.
  7. Seznamte se prosím s Podmínkami pronájmu a pravidly bezpečného provozu. Při převzetí atrakce potvrzujete svým podpisem, že jste se s těmito podmínkami a pravidly seznámili.
Rezervaci je možno zrušit telefonicky či e-mailem. Bude-li rezervace zrušena minimálně 24 hodin před dohodnutým začátkem pronájmu, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši převodem na účet, ze kterého byla uhrazena.
V odůvodněných případech (náhlé onemocnění, nepříznivé počasí) bude záloha vrácena i při pozdějším zrušení rezervace.
Vrácení zálohy proběhne do 5 pracovních dnů.
Na atrakci se nevstupuje v obuvi. Doporučuje se odložit oblečení či doplňky s ostrými sponami, přezkami, šňůrkami, řetízky či jinými částmi, které by mohly způsobit úraz nebo protržení atrakce.
Uvnitř a v okolí atrakce není dovoleno manipulovat s ohněm a nebezpečnými (zvláště ostrými) předměty.
Atrakci není dovoleno přetěžovat – zvláště není dovolen vstup osobám nad povolenou individuální hmotnost, jelikož to může vést k deformaci vyšších částí atrakce a případnému zranění osob pohybujících se uvnitř.
Zapojení/odpojení fukaru smí provádět pouze osoba starší 18 let, přičemž se musí ujistit, že se v bezprostředním okolí atrakce nepohybují žádné další osoby. Fukar musí být zapnutý po celou dobu provozu atrakce – udržuje ji v nafouknutém stavu. 
Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným užíváním atrakce.
V případě vzniku problému s provozem atrakce (včetně extrémních povětrnostních podmínek) je nájemce povinen ukončit její provoz a neprodleně informovat pronajímatele.
Potřebujete-li zajistit po dobu provozu atrakce dohled na její bezpečné využívání, zajistíme přítomnost způsobilé osoby. Tato osoba bude v bezprostřední blízkosti atrakce dohlížet na to, aby nebyla využívána v rozporu s pravidly pro bezpečný provoz (viz výše).
Cena za tuto službu činí 100 Kč/hod.
Dohled nenahrazuje přítomnost rodičů či jiných osob zodpovědných za děti (nejedná se o službu hlídání dětí). Nájemce/zodpovědná osoba se musí zdržovat v blízkém okolí. V případě nesprávného využívání atrakce dohled děti pouze upozorní a nebude-li to k nápravě stačit, přivolá zodpovědnou osobu.
Dohlížející nenese odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným užíváním atrakce.
V případě závažného porušování bezpečného provozu je dohlížející osoba oprávněna provoz atrakce přerušit, případně ukončit.

 Timův hradHrad KočičákHrad Anna
délka5,9 m3,5 m5,8 m
výška2,4 m2,1 m2,3 m
šířka3 m3 m4 m
doporučený počet dětí567
max. váha jednotlivce25 kg30 kg35 kg
max. zatížení120 kg160 kg180 kg
skluzavkaANOANOANO
skákací plochaANOANOANO
tunelANOANOANO
kroužek na košíkovouANOANOANO
vodní atrakceANONEANO
balónkový bazénekmalý oddílstředně velký, chráněnývětší oddíl