1. Zarezervujte si požadované datum prostřednictvím rezervačního formuláře. Přijetí rezervace Vám potvrdíme e-mailem s informacemi k uhrazení zálohy. Po uhrazení zálohy na náš účet Vám bude termín zapůjčení závazně potvrzen.
  2. Dostanete od nás e-mailem písemnou dohodu o pronájmu. Podepsanou dohodu lze zaslat zpět e-mailem nebo předat při převzetí atrakce.
  3. V daný den dorazíme na Vámi určenou adresu cca 15 minut před dohodnutým začátkem a atrakci připravíme k provozu. Po skončení dohodnuté doby pronájmu atrakci sbalíme a odvezeme.
  4. Pro použití atrakce je potřeba připravit rovný prostor přiměřené velikosti (cca 6 x 4 m) a zbavit ho kamenů a jiných ostrých předmětů. Dále je třeba zajistit připojení do elektrické sítě.

Rezervaci je možno zrušit telefonicky či e-mailem. Bude-li rezervace zrušena minimálně 24 hodin před dohodnutým začátkem pronájmu, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši převodem na účet, ze kterého byla uhrazena.

V odůvodněných případech (náhlé onemocnění, nepříznivé počasí) bude záloha vrácena i při pozdějším zrušení rezervace.

Vrácení zálohy proběhne do 5 pracovních dnů.

Na atrakci se nevstupuje v obuvi. Doporučuje se odložit oblečení či doplňky s ostrými sponami, přezkami, šňůrkami, řetízky či jinými částmi, které by mohly způsobit úraz nebo protržení atrakce.

Uvnitř a v okolí atrakce není dovoleno manipulovat s ohněm a nebezpečnými (zvláště ostrými) předměty.

Atrakci není dovoleno přetěžovat – zvláště není dovolen vstup osobám nad povolenou individuální hmotnost, jelikož to může vést k deformaci vyšších částí atrakce a případnému zranění osob pohybujících se uvnitř.

Zapojení/odpojení fukaru smí provádět pouze osoba starší 18 let, přičemž se musí ujistit, že se v bezprostředním okolí atrakce nepohybují žádné další osoby.

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným užíváním atrakce.

V případě vzniku problému s provozem atrakce (včetně extrémních povětrnostních podmínek) je nájemce povinen ukončit její provoz a neprodleně informovat pronajímatele.

Potřebujete-li zajistit po dobu provozu atrakce dohled na její bezpečné využívání, zajistíme přítomnost způsobilé osoby. Tato osoba bude v bezprostřední blízkosti atrakce dohlížet na to, aby nebyla využívána v rozporu s pravidly pro bezpečný provoz (viz výše).

Cena za tuto službu činí 80 Kč/hod.

Dohled nenahrazuje přítomnost rodičů či jiných osob zodpovědných za děti (nejedná se o službu hlídání dětí). Nájemce/zodpovědná osoba se musí zdržovat v blízkém okolí. V případě nesprávného využívání atrakce dohled děti pouze upozorní a nebude-li to k nápravě stačit, přivolá zodpovědnou osobu. Dohlížející nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným užíváním atrakce.

V případě závažného porušování bezpečného provozu je dohlížející osoba oprávněna provoz atrakce přerušit, případně ukončit.

Rozměry: (d) 550 x (š) 300 x (v) 235 cm

Maximální nosnost: 180 kg

Doporučený počet dětí: 4*

Pro děti do: výšky 150 cm, max. hmotnosti 45 kg (cca do 12 let)

Výrobce: Happy Hop

*ve skutečnosti si může hrát podstatně více dětí, protože tento počet je kalkulován pro 4 osoby maximální hmotnosti v poměru k nosnosti hradu a protože při skupinové hře nikdy nejsou všechny děti v horní části atrakce zároveň